080

Thông tư số: 111/2013/-TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tư hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính:

[embeddoc url=”http://khtc.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2016/04/thong-tu-111-2013-tt-btc.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *