Các biểu mẫu liên quan đến thuế TNCN

Các biểu mẫu liên quan đến thuế TNCN

TT Mu đăng ký Kèm theo h sơ Ghi chú
1 Đăng ký làm mã số thuế TNCN: mẫu số: 01/ĐK-TNCN Giấy CMND photo  
2 Đăng ký người phụ thuộc:Mau_so_02_DK_NPT_TNCN.doc Hồ sơ chứng minh mình đang nuôi dưỡng (Xem hướng dẫn)  
2.1 Mẫu số: 21b/XN-TNCN (xác nhận của địa phương người mình nuôi dưỡng nhưng không cùng sống cùng)    
2.2 Mẫu số: 21a/XN-TNCN (xác nhận của địa phương người mình nuôi dưỡng nhưng đang sống cùng)    
3 Khung thuế suất tính thuế TNCN    
4 Giấy uỷ quyền quyết toán thuế mới    
5 Giấy xác nhận thu nhập để quyết toán thuê    

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *