Thông báo về việc thu học phí cao học khóa 32 học kỳ II (Học kỳ I năm học 2016-2017)

[embeddoc url=”http://khtc.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2016/09/K-32-KY-II.pdf” download=”none” viewer=”google”]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *