Thông báo (Về việc Kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2016)

[embeddoc url=”http://khtc.ued.udn.vn/wp-content/uploads/2016/12/kekhaiquyettoanthue.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *