Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng phòng kiêm kế toán trưởng:
Họ và tên: Dương Thị Yến
Điện thoại: 0905.526633
Email: dtyen@ued.udn.vn
a, Chức năng:
Xây dựng kế hoạch tài chính và kế hoạch ngân sách Nhà trường hằng năm; quản lý, tham mưu trong công tác sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, cân đối thu - chi nguồn kinh phí Nhà trường theo đúng quy định.
Xây dựng phương án tự chủ tài chính Trường theo định hướng của Nhà nước.
Tham mưu và đề xuất các mức thu học phí và dịch vụ khác trong Trường. Báo giá các lớp đào tạo bồi dưỡng cho các địa phương.
Biên soạn quy chế chi tiêu nội bộ của Trường và ban hành quy định hướng dẫn quy trình thủ tục thanh toán cho các bộ phận trong trường.
          Duyệt và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch về sửa chữa, mua sắm tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn.
Tổ chức công tác kế toán trong Trường. Kiểm tra, ký duyệt các chứng từ kế toán, các hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng đào tạo liên kết. Tổ chức sổ sách ghi chép kế toán và chịu trách nhiệm báo cáo quyết toán tài chính Trường.
Thực hiện các báo cáo trong công tác tài chính theo yêu cầu cấp trên.
Quản lý các cán bộ viên chức, phân công công tác từng thành viên trong Phòng.
Động viên các cá nhân không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện công tác một cách tốt nhất.
Đề xuất với Nhà trường về tình hình nhân sự trong Phòng theo đúng luật định.
Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác.

2. Kế toán công sản, kế toán vật tư, kế toán theo dõi các nguồn học phí không chính quy, theo dõi ký túc xá:
Họ và tên: Phạm Thị Giang Thanh
Điện thoại: 0914162994
Email: ptgthanh@ued.udn.vn
a, Chức năng:
Quản lý chung công tác đào tạo nâng hạng, cao học, mầm non hệ VLVH và các văn bằng chúng chỉ khác
Thực hiện công tác quản lý hợp đồng đào tạo hệ vừa làm vừa học với các đơn vị liên kết ngoài trường
Theo dõi học phí hệ VLVH trong trường và đơn vị liên kết
Thanh toán hợp đồng thỉnh giảng cho hệ chính quy và cao học
Thanh toán chương trình thực tập sư phạm và kiến tập cho hệ chính quy và hệ VLVH
Theo dõi và quản lý các hoạt động Ký túc xá, thu nội trú phí, điện, nước và phụ cấp cho Sinh viên và LHS
Kiểm tra hồ sơ mua sắm vật tư, theo dõi máy móc thiết bị, tài sản cố định trong Nhà trường.
Yêu cầu sinh viên đóng học phí đúng hạn và đúng qui định.
Yêu cầu các đơn vị cung cấp số liệu phục vụ cho công việc đảm nhiệm.
Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
 Hạch toán tài sản, báo cáo TSCĐ hằng năm.

3. Kế toán theo dõi và thanh toán các khoản chi thường xuyên, kế toán Ngân hàng, kế toán trung tâm trực thuộc trường:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Vân
Điện thoại: 0983.146878
Email: nthvan_khtc@ued.udn.vn
a, Chức năng:
Kiểm soát mức độ chính xác, hợp lý trên các chứng từ, hoá đơn thanh toán nhằm thực hiện việc thu chi theo đúng qui định và không sai sót.
Từ chối thanh toán các hoá đơn, chứng từ không rõ ràng và hợp lệ.
Báo cáo các khoản thanh toán theo định kỳ theo đúng qui định kế toán hiện hành.
Yêu cầu kế toán quỹ đối chiếu số liệu.
Yêu cầu các cá nhân, đơn vị hoàn tất các chứng từ thủ tục nhằm hoàn tất công tác khoá sổ hằng năm theo đúng qui định.
Theo dõi, rà soát, kiểm tra hồ sơ Nghiên cứu khoa học, Mở mã ngành, Biên soạn giáo trình các cấp.
Ghi nhận tăng ngân hàng, TSCĐ và đối chiếu định kỳ giữa phần mềm kế toán và bên ngoài.
Yêu cầu các phần hành liên quan cung cấp số liệu và thông tin phục vụ cho công việc ghi sổ sách kế toán.
Kế toán Trung tâm Tin học trực thuộc trường.
Tổng hợp Báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu báo cáo các cấp.
Thường xuyên tham gia học tập các lớp nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng chuyên môn.

4. Kế toán theo dõi các nguồn thu học phí Đại học chính quy, Sau Đại học, Lưu học sinh tự túc, chế độ chính sách cho sinh viên chính quy, kế toán theo dõi tiền lương và các khoản thanh toán cá nhân, thanh toán tiền mời giảng sau đại học và tiền giảng các Trường Đại học thành viên trong Đại học Đà Nẵng:
Họ và tên: Trần Thị Minh Lựu
Điện thoại: 0386632919
Email: ttmluu@ued.udn.vn
a, Chức năng:
Theo dõi và thanh toán lương, các khoản phụ cấp theo lương, các khoản phúc lợi của cán bộ viên chức (CBVC).
Thực hiện đúng qui trình thu học phí chính quy, yêu cầu nộp đúng thời hạn.
Theo dõi và thanh toán tiền mời giảng sau đại học và các Trường Đại học thành viên trong Đại học Đà Nẵng chuyển về cho CBVC.
Theo dõi và thanh toán các chế độ chính sách cho sinh viên chính quy theo đúng quy định.
Theo dõi và thu học phí Lưu học sinh theo học tự túc tại Trường
Đề xuất thay mới, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phục vụ cho công việc.
Thường xuyên tham gia học tập các lớp nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng chuyên môn

5. Thủ quỹ, theo dõi các hợp đồng đào tạo liên kết ngoài trường, theo dõi thanh toán tiền giảng đại học:
Họ và tên: Thái Thị Ngọc Vỹ
Điện thoại: 0935 676 404
Email: ttnvy@ued.udn.vn
a, Chức năng & nhiệm vụ:
Từ chối xuất quĩ cho các khoản tài chính khi không có phiếu chi hoặc phiếu chi không đầy đủ chữ ký theo yêu cầu.
Theo dõi các hợp đồng đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ ngắn hạn tại Trường và tại các đơn vị liên kết, quyết toán kinh phí theo đúng hợp đồng đã ký.
Theo dõi và thanh toán tiền giảng đại học đúng quy định.
Theo dõi và giải quyết chế độ bảo hiểm thân thể cho giảng viên và sinh viên tham gia
Lập dự trù, theo dõi thanh quyết toán kinh phí lưu học sinh Lào diện thành phố tài trợ

6. Kế toán ngân hàng, kho bạc, dự án, theo dõi công nợ hợp đồng dịch vụ, quản lý website phòng:
Họ và tên: Lê Đình Úy
Điện thoại: 0941.377.868
Email: lduy@ued.udn.vn
a, Chức năng & nhiệm vụ:
Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng
Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến  kho bạc
Theo dõi các dự án được phân công
Theo dõi Nghiên cứu khoa học
Theo dõi và cập nhật thông tin website phòng http://khtc.ued.udn.vn
Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo phòng giao   

7. Kế toán thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác; Kế toán quản lý dự án do đơn vị làm chủ đầu tư; tham gia vào công tác đấu thầu của Trường:
Họ và tên: Dương Thị Hoàng Vi
Điện thoại: 0935.375.382
Email: dthvi@ued.udn.vn
Chức năng & nhiệm vụ:
Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến công tác theo dõi, kê khai và quyết toán các loại thuế theo đúng quy định hiện hành
Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến  thanh và quyết toán các dự án do Trường thực hiện công tác chủ đầu tư.
Theo dõi các dự án được phân công.
Tham gia vào tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu của Trường.
Theo dõi các khoản thu trong công tác tuyển sinh tại Trường.
Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo phòng giao
Thường xuyên tham gia học tập các lớp nghiệp vụ nhằm bồi dưỡng chuyên môn.
 

global free content
Một số hình ảnh về Trường (Phòng KHTC)
global banners
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây